muji ash bed 9

Muji Ash Bed

Retailer: Muji
$320.60 USD at time of publication Buy from Muji

Description from Muji

NATURAL ASH BED

  • SINGLE SIZE 40.0″w x 78.9″d x 24.4″h (NATURAL)
  • DOUBLE SIZE 56.9″w x 78.9″d x 24.4″h (NATURAL)
  • QUEEN SIZE 64.8″w x 78.9″d x 24.4″h (NATURAL)

Mattress and Underneath storage drawers are not included.

Prices range from 320.60 to 676.60

$320.60 USD at time of publication Buy from Muji
The Remodelista editors provide a curated selection of product recommendations for your consideration. Clicking through to the retailer that sells the product may earn us a commission.

Featured In

Have a Question or Comment About This Product?

Join the conversation

Related Products

Muji Ash Bed portrait 3 20
Furniture

CH53 Stool

$725.00 USD from Design Within Reach